Andre tjenester

Energiledelse og energimerking

VIAM skal drifte bygg smartere. Vi skreddersyr et energikonsept med dokumentasjon for ditt bygg.

Innkjøp og kontrakt

Ønsker du trygghet, forutsigbarhet og lønnsomhet i ditt prosjekt? Viam kan innkjøp og kontrakt og hjelper deg med å få kontroll.

Prosjekteringsledelse

For å komme frem til et vellykket, energiriktig, teknisk samspill, er VIAM bindeleddet og pådriveren for å sikre godt samarbeid mellom oppdragsgiver, rådgivere og entreprenør.

Krav og funksjonsbeskrivelser

Viam utarbeider tekniske kravspesifikasjoner og funksjonsbeskrivelser på gode, kostnadseffektive, fremtidsrettede og bærekraftige anlegg.

Prøvedriftsoppfølgning

Viam utfører prøvedrift i henhold til NS 6450 og sikrer at byggene fungerer som forutsatt. Vi sørger for dokumentert retesting og etterkontroll av tekniske anlegg.

Teknisk byggeledelse

Viam på tar seg ansvarsfulle og krevende byggelederoppdrag. Vi sikrer at alle krav i kontrakt og avtaler, rutiner og regler følges på byggeplassen.