Teknisk prosjektledelse

Teknisk prosjektledelse er styringen mellom scope, tid og kostnad. Scopet – altså informasjon om alt ditt prosjekt omfatter – styrer Viam med kompetansebase fra tekniske fag.

Vi i Viam er opptatt av at du som kunde skal få de gode resultatene du forventer. Derfor jobber vi etter metoder som vi vet fungerer. Vårt mantra er å skape verdi for deg som kunde. Det gjør vi gjennom trygg prosjektledelse og ved å bruke de beste systemene.

Nye-Jordal-amfi

I Viam har vi høy kompetanse innen teknisk prosjektledelse. Fokuset hos våre prosjektledere ligger på nøye planlegging og kontinuerlig oppfølging av ditt prosjekt. Du skal være trygg på at vi i Viam gjør ditt byggeprosjekt mer effektivitet og øker attraktiviteten.

Med oss som teknisk prosjektleder får du en kompetent styrer i alle faser, fra planlegging til gjennomføring og evaluering. Vi sørger for at resultatet blir som ønsket, at tidsplaner blir holdt og at budsjettet ikke sprekker.

ITB

En viktig del av teknisk prosjektledelse omfatter ITB – integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. ITB omfatter hele det tekniske bildet i et byggeprosjekt.

Viam kan hjelpe deg med å finne de smarte, fremtidsrettede løsningene, bedre samhandlingen og skape merverdi ut fra de tekniske mulighetene som finnes. Mangel på ITB-tankegang gjennom et byggeprosjekt gir i verste fall dårlige tekniske anlegg, der hver fagperson har konsentrert seg om sitt fag og sine ansvarsområder. Dette kan gi et teknisk samspill i bygget som ikke fungerer.

ITB skal sikre at de tekniske bygningsinstallasjonene virker godt sammen. Benytter du deg av ITB-funksjoner i ditt byggeprosjekt, er du sikret et bedre sluttresultat med høy driftsvennlighet og fornøyde kunder. I Viam tenker vi på teknisk helhet og samhandling og ser til at krav til både bærekraft, miljø, sikkerhet og forskrifter blir oppfylt. ITB er regulert gjennom blant annet NS 3935 og NS 6450.

Nye, moderne og energieffektive bygg inneholder mange tekniske anlegg som lys, varme, kjøling, ventilasjon, solavskjerming, dørmiljøer osv. Vi i Viam kan bidra som ITB-koordinator.  Vi sørger for at byggautomasjon med energistyring, sikkerhetsanlegg og smarte byggtekniske installasjoner sees som en helhet. På den måten er ditt prosjekt sikret et optimalt teknisk samspill.

Andre tjenester

Energiledelse og energimerking

VIAM skal drifte bygg smartere. Vi skreddersyr et energikonsept med dokumentasjon for ditt bygg.

Innkjøp og kontrakt

Ønsker du trygghet, forutsigbarhet og lønnsomhet i ditt prosjekt? Viam kan innkjøp og kontrakt og hjelper deg med å få kontroll.

Prosjekteringsledelse

For å komme frem til et vellykket, energiriktig, teknisk samspill, er VIAM bindeleddet og pådriveren for å sikre godt samarbeid mellom oppdragsgiver, rådgivere og entreprenør.

Krav og funksjonsbeskrivelser

Viam utarbeider tekniske kravspesifikasjoner og funksjonsbeskrivelser på gode, kostnadseffektive, fremtidsrettede og bærekraftige anlegg.

Prøvedriftsoppfølgning

Viam utfører prøvedrift i henhold til NS 6450 og sikrer at byggene fungerer som forutsatt. Vi sørger for dokumentert retesting og etterkontroll av tekniske anlegg.

Teknisk byggeledelse

Viam på tar seg ansvarsfulle og krevende byggelederoppdrag. Vi sikrer at alle krav i kontrakt og avtaler, rutiner og regler følges på byggeplassen.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss, vi tar gjerne en prat med deg og ditt prosjekt. Du treffer oss på telefon, mail eller ved å fylle ut skjemaet.